تغذیه گیاهان آپارتمانی
نویسنده : مدیر سایت    
سه شنبه 21 آذر 1396
    
بازدید: 39082
    
زبان : فارسی
    

دکتر گیاه،پزشک گیاه شما

تغذیه:

1:تغذیه گیاهان آپارتمانی

فرقی که بیشتر گیاهان آپارتمانی با گیاهان فضای آزاد دارند این است که شما بایستی اولا کود را کنترل شده وبا احتیاط به گلدانها بدهید چرا که درگیاهان آپارتمانی مثل فضای آزاد دست شما برای مصرف کود باز نیست چرا که ممکن است باعث گیاهسوزی گل شما شود و دوما اینکه تقویت گیاهان آپارتمانی بیشتر از طریق ریشه انجام می شود تا اندام هوایی و شما کمتر کود را اسپری می کنید.

در اینجا لازم است که به صورت کلی در مورد انواع کودها ی غذایی مطالبی خدمت شما ارائه گردد که این مطالب در مورد همه ی گیاهان چه فضای آزاد و چه آپارتمانی یکسان می باشد.

اول از همه بدانید یک گیاه چه مواد غذایی را نیاز دارد؟

هرگیاهی برای اینکه کامل رشد کندو تمام اندام آن کامل شود عناصر زیر را مصرف می کند:{علائم اختصاصص هر کدام در مقابلشان قید شده است}

                   {Fe}  آهن                                    {K}     پتاسیم                            {N} نیتروژن

                     mn منگنز                                    {zn} روی                                {P}   فسفر

                    mo     مولیبدن                                {B}   بر                                  cu    مس

                                                                     ca     کلسیم                           {S}  گوگرد

خیلی خلاصه خدمتتان توضیح داده میشود هرعنصر چه نقش عمده ای در گیاه به عهده دارد.

نیتروژن:عمدتا باعث رشد رویشی گیاه می شود. پس هرکودی که نیتروژن بالایی داشته باشد باعث افزایش رشد رویشی گیاه می شود.

 

فسفر:عنصر فسفر دو نقش عمده رادر گیاه به عهده دارد.

1:در مرحله ی رویشی و اولیه نقش بسزایی در گسترش و پهن شدن ریشه های گیاه دارد.بنابراین در اوایل رشد یک گیاه به آن کودهایی می دهند که دارای فسفر است تا اینکه ریشه های گیاه به خوبی درخاک استقرار یابد.

2:در مرحله ی گلدهی:فسفر یک عنصر گل انگیز است و در مرحله گلدهی گیاه اگر مصرف شود باعث افزایش گلدهی گیاهان می شود.

 

پتاسیم:پتاسیم باعث ضخیم شدن ساقه های گیاه می شود و همچنین باعث درشت شدن میوه و سایز گرفتن آن می شود.

پس اگر درختی دارید که میوه های آن کوچک هستند با مصرف کودهای پتاسیم می توانید به آن کمک کنمید تا سایز میوه ها درشت شود و از همه مهتر اینکه پتاسیم نقش بسیار مهمی در جلوگیری از سرمازدگی گیاهان دارد و آنهارا مقابل سرما ,حفاظت می کند.

پتاسیم همچنین مانع از ترکیدگی میوه روی درخت می شود مثل انار و پرتقال و از ریزش میوه ها از درخت نیز جلوگیری می کند.

 

آهن:آهن نقش عمده ای درفتوسنتز و غذاسازی توسط گیاه دارد,به همین دلیل است که وقتی شما کود آهن به گیاهتان می دهیم با افزایش فتوسنتزدرگیاه رنگ آن سبز تیره می شود.

نقش دیگر آهن در ساخت آنزیم ها می باشدو یک آنزیم تمام کارهای حیاتی گیاه را انجام می دهد و به همین دلیل است وقتی شما به گیاهتان کودآهن می دهید,رشدو جوانه زنی گیاه بیشتر می شود {چون آنزیم ها فعال می شوند}

کلسیم:کلسیم عنصری است که باعث  چوبی شدن ساقه گیاه می شود .

پس اگر گیاهی دارید که ساقه های آن شکننده هستند برای جلوگیری از ترد بودن ساقه ها کلسیم مصرف کنید{مثلا ساقه های درختان وقتی که پر بار هستند وسنگینی میوه ها باعث شکستن ساقه ها می شود شما می شود با مصرف کود کلسیم مقاومت ساقه ها را مقابل سنگینی بار میوه بیشترکنید }

نقش دیگر کلسیم این است که  باعث افزایش عمر انبار داری{در مرحله پس از برداشت }درگیاه می شود.

مثلا اگر در منزل درخت میوه پرتقال یاسیب دارید و می خواهید برای مدت بیشتری بتوانید آن را در یخچال نگهداری کنید{مثلا برای شب عید }می بایست قبل از برداشت میوه از درخت به درختتان کودکلسیم اسپری کنید.

روی:روی در گیاه عمدتا باعث قد کشیدن گیاه می شود.پس اگر در منزل گیاهی داریدکه از لحاظ قدی هیچ رشدی نکرده است می توانید با مصرف کود روی قدگیاهتان را افزایش دهید,این مشکل قد نکشیدن ورشدنکردن درکاکتوس ها وکاج مطبق زیاد پیش می آید.

نکته :نقش حیاتی روی در قد کشیدن ,نتیجه تحقیقات علمی تیم دکترگیاه می باشد.

 

بر:بر نقش مهمی در خوش فرم شدن شکل میوه و برگها دارد.پس اگر گیاهی در منزل دارید که برگهای آن پهن نمی شود و شکل مبنایی ندارد با مصرف بر می توانیدمشکل آنها را بر طرف کنید.

{نقش بر در شکل دهی گیاه و قیافه ظاهری نتیجه تحقیقات علمی تیم رویایی  می باشد و اینجا تنها منبع علمی است که در مورد آن مطالعه می کنید}

مثلا اگزر در منزل بوته فلفل ها خوب قد نمی کشند,این مشکل را با مصرف کود بر می توانید برطرف کنید.

گوگرد:عمدتا گوگرد خاصیت قارچ کشی دارد با مصرف آن باعث افزایش مقاومت گیاه در مقابل بیماری های قارچی مثل سفیدک می شود.

منگنز:در فتوسنتز و غذاسازی گیاه نقش دارد. نقش آن تقریبا همه جای گیاه است ونمی توان بصورت عمده نقش را برای آن بیان کرد.

مس :مس نیز مثل گوگرد خاصیت قارچ کشی و همچنین باکتری کشی دارد:بنابراین مانند گوگرد باعث افزایش مقاومت گیاه در مقابل بیماری های قارچی می شود.

مولیبدن:میزان مصرف آن در گیاه به شدت ناچیز و خیلی خیلی کم است.اما امروزه مشخص شده مولیبدن نقش حیاتی در گیاه دارد و فعالیتهای حیاتی گیاه را راه اندازی می کند.

 

نکته : درموارد بالا تنها به نقشهای مهم هر عنصر اشاره شد و این بدان معنی نیست که این عناصر در جاهای دیگر نقش ندارند.

مثلا پتاسیم در فتوسنتز نیز نقش اساسی ومهم برعهده دارد.اما ما در اینجا تنها نقش هایی را بیان کردیم که بیشتر از بقیه هستند و همچنین تاثیرات آن را باچشم  می توان دید.

بنابراین یادتان باشد برای رشد یک گیاه نیاز به همه عناصر و به میزان  استاندارد می باشد و نمی توان گفت عنصری بر دیگری برتری دارد{تنها تفاوت عناصر با یکدیگر ,تفاوت در میزان مصرف آنها می باشد}

1 – عناصر پر مصرف (ماکروها)

عنصر های نیتروژن (N)، فسفر (P) و پتاسیم (K) در گیاه بیشتر از همه مصرف می شوند، به همین دلیل به آنها عناصر پرمصرف یا ماکرو می گویند.

2 – عناصر کم مصرف (میکروها)

عناصری مثل آهن (Fe)، روی (Zn)، منگنز (Mn)، مس (Cu)، بور (B)، مولیبدن (Mo)، کلسیم (Ca)، که میزان آنها در گیاه کم (خیلی کمتر از ماکروها) است را عناصر کم مصرف یا میکرو گویند. (گاهی به آنها ریز مغزی نیز گویند.)

کودهایی که شما در بازار می بینید:

با توجه به تاثیرات هر عنصر که قبلا خدمتتان توضیح داده شد، تولیدکنندگان کودهایی را تولید کرده اند که هرکدام یک یا چند عنصر از عناصر مورد نیاز گیاه را در خود دارد.

در اینجا تعدادی از کودهای عمده موجود در بازار خدمتتان ارائه می گردد:

1 – کودهای N.P.K

نام این کودها بر اساس همین سه عنصر اصلی و پر مصرف در گیاه گرفته شده است یعنی نیتروژن (N)، فسفر (P) و پتاسیم (K)

این کودها مقدار کمی هم از عناصر میکرو در خود دارند، به همین دلیل به آنها کود کامل نیز می گویند، یعنی کودی که همه عناصر را در خود دارد.

انواع کودهای N.P.K

کودهای N.P.K با توجه به میزان درصدی که از عنصرهای اصلی در خود دارد نامگذاری می شود مثلا 20-20-20

الف) کود 20-20-20 به این کود 3 بیست نیز می گویند.

معنی آن این است که 20 درصد نیتروژن، 20 درصد فسفر و 20 درصد پتاسیم در آن موجود می باشد.

نکته: درصد های موجود در هر کود از سمت چپ به راست خوانده می شود و به ترتیب نیتروژن، فسفر و پتاسیم هستند.

کود 3 بیست(20-20-20) از آنجایی که از همه عناصر ماکرو به میزان برابر دارد بنابراین یک تقویت کننده عمومی محسوب می شود.

شما وقتی از یک فروشگاه کشاورزی اغلب کود تقویتی تهیه می کنید، آنها به شما همین کود 3 بیست را می دهند با برند ها و بسته بندی های مختلف

از آنجایی که فروشگاه ها تخصصی نیستند و نمی توانند با نیاز گیاه شما به صورت تخصصی برخورد کنند بنابراین یک کود عمومی را به شما پیشنهاد می دهند.

و در واقع اینجا تفاوت اصلی بین تفاوت مشاوره علمی در مجموعه گل و گیاه رویایی با سایر همکاران مشخص می گردد.

یادتان باشد شما با مشاوره گرفتن از کارشناسان تیم دکتر گیاه از لحاظ  تغذیه توصیه های انجام شده تخصصی و بر اساس نیاز گیاهتان به آن عنصر خاص توصیه می شود و چند گام فراتر از مصرف کودهای عمومی خواهد بود.

 

زمان مصرف: از آنجایی که این یک کود عمومی است زمان مصرف خاصی ندارد و هر زمانی می توان استفاده کرد.

ب) کود 36-12-12

این کود 12 درصد نیتروؤن، 12 درصد فسفر و 36 درصد پتاسیم دارد.

همانگونه که قبلا گفته شد چون این کود پتاسیم بالایی دارد، برای درشت شدن جثه گیاه، قطور شدن ساقه های گیاه و برای بزرگ شدن اندازه میوه می توان از آن استفاده کرد و از همه مهم تر این که برای بالا بردن مقاومت گیاه به سرمازدگی بسیار مناسب است.

زمان مصرف:

در گیاهان فضای آزاد این کود را بایستی بعد از مرحله گلدهی گیاه و وقتی گلها تبدیل به میوه شدند و قبل از بزرگ شدن میوه ها زمان مصرف آن است.

برای گیاهان آپارتمانی زمان خاصی ندارد و هرگاه احساس کردید ساقه ها نازک و برگ ها از حالت ضخیم و چرمی خارج شده اند و حالت آویزان پیدا کرده اند، می توانید آن را مصرف نمایید.

برای کاکتوس ها نیز این کود بسیار عالی می باشد و باعث حجیم شدن قسمت گوشتی کاکتوس ها و بلند و کشیده شدن خارهای آنها می شود. (ریشه کاکتوس شما را تپل می کند.)

برای کاکتوس ها نیز هر زمان که بخواهید می توان از این کود به آن بدهید.

نکته: اگر می خواهید گیاهتان را مقابل سرمازدگی مقاوم کنید بایستی کود 36-12-12 را در شهریور ماه (قبل از فصل سرما) و در فصلی که گیاه هنوز در حالت رشد است به آن بدهید تا پتاسیم خوب مصرف شده و مقاومت گیاه را برای زمستان و و ورود به سرما بالا یرد.

توجه: یادتان باشد مصرف کود پتاسیم از آبان ماه به بعد برای گیاهان فضای آزاد هیچ تاثیری در جلوگیری از سرمازدگی گیاه ندارد چراکه در این فصل دیگر کود توسط گیاه جذب نمی شود.

میزان مصرف:

کود36-12-12 را به دو صورت می توان مصرف کرد:

1 – وارد کردن آن به خاک

اگر می خواهید کود را در اختیار ریشه قرار دهید:

الف) گیاهان فضای آزاد: برای گیاهان فضای آزاد به ازای درختان جوان از 1 سال تا 4 سال 50 گرم برای هر درخت و برای درختان 5 سال تا 10 سال 100 گرم برای هر درخت و برای درختان بالای 10 سال 200 گرم به ازای هر درخت مصرف کنید.

ب) گیاهان آپارتمانی: در گیاهان آپارتمانی کود 36-12-12 بر اساس سایز گلدان استفاده می شود.

برای گلدان های سایز 7 و کوچکتر، 2 گرم کود کافی است (یک قاشق چای خوری) و برای گلدان های بزرگتر از سایز 7 از 3 تا 4 گرم کود پتاسیم استفاده نمایید. (یک قاشق مربا خوری سرپر)

پودر را روی سطح خاک بریزسد و بعد از کمی زیر و رو کردن آن را آبیاری نمایید.

ج) برای کاکتوس ها: برای کاکتوس ها بهتر است به جای این که مستقیم کود را پای گلدان بریزید ابتدا آن را در شب حل کنید و بعد پای گلدان بریزید. پس ابتدا 3 گرم کود 36-12-12 را وزن کنید (یک قاشق مرباخوری) آن را در 1.5 لیتر آب حل کنید. خوب بطری 1.5 لیتری را تکان دهید. بعد از این که کود به خوبی حل شد، آن را به عنوان یک وعده آبیاری پای گلدان هایتان بریزید. (به همان میزانی که به گلدانتان آب می دهید، از این کود پای آن بریزید.)

روش ریختن کود به صورت پودر روی گیاه: برای گیاهان داخل باغچه یا باغ با بیل یک حجم خاک به اندازه همان یک بیل را بردارید، نصف کود را داخل این چاله بریزید و نصف دیگر در نقطه مقابل و روی کود را خاک دهید. ( به این روش چالکود گویند.) و بعد باغچه را آبیاری نمایید.

نکته: یادتان باشد کود را در قسمت سایه انداز درخت مصرف کنید.

2 – اسپری کردن بر روی گیاه:

الف) گیاهان فضای آزاد: اگر می خواهید کود را روی این درختان اسپری کنید، اگر تعداد درختان شما کم است به کمک سم پاش کوله ای میتوانید این کار را انجام دهید اما اگر تعداد درختان زیاد است و در حد باغ می باشد شما بایستی از سم پاش تراکتوری کمک بگیرید.

برای سم پاش های یک لیتری دستی دو گرم کود 36-12-12 را وزن کنید (یک قاشق مرباخوری) و داخل یک لیتر آب بریزید و روی گیاه اسپری کنید.

اگر سم پاش شما کوله ای است، 10 گرم کود را در 5 لیتر آب حل کنید و روی گیاهتان اسپری نمایید و اگر از سم پاش تراکتوری استفاده می نمایید 2 کیلوگرم کود 36-12-12 را وزن کنید و داخل مخزن 100 لیتری آب بریزید و روی گیاهتان اسپری کنید.

ب) گیاهان آپارتمانی: برای گیاهان اپارتمانی 2 گرم کود 36-12-12 را داخل 1 لیتر آب بریزید (در سم پاش های کوچک دستی) و آن را روی گیاهتان اسپری کنید.

ج) کاکتوس ها: برای کاکتوس ها روش اسپری کردن را به شما توصیه نمی کنیم چرا که ممکن است کود روی قسمت گوشتی کاکتوس شما لکه ایجاد کند.

نکته: برای مصرف کود 36-12-12 ما مصرف ریشه ای را به شما توصیه می کنیم که بهتر از محلول پاشی است.

 

*سوالات بیشتر خودتون را از طریق لینک (www.drgyah.com) و در بخش مشاوره از کارشناسان ما بپرسید..

ویا با شماره زیر در ارتباط باشید .

09120606055

 

*دکترگیاه،پزشک گیاه شما

 

 

  سوال شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
طراحی سایت سئو مرکز طراحی وب زئوس
K_ODFB-0cGzjadBemh3nj_zxKpPKUIFAIybELw6Rzts